RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Bli medlem

För att gå med i RUM behöver du vara medlem i en av våra föreningar som bedriver verksamhet kopplad till kultur. Föreningen ska bestå av fler än två personer och minst 60 procent av medlemmarna måste vara i åldern 6-25 år. Du kan enkelt starta en egen förening genom vårt webbformulär eller med hjälp av ett startpaket, som även innehåller information om hur en förening fungerar. Om du redan är medlem i en kulturförening, men inte är ansluten till RUM, går det att ansöka om medlemskap.

Startpaket

RUM-förening
En RUM-föreningen kan exempelvis vara en ensamble, grupp eller orkester som består av en grupp elever från en musik- eller kulturskola.

Elevförening
Elevföreningar är ofta stora föreningar för alla elever i en skola och fungerar ungefär som ett elevråd. På en musik- eller kulturskola är den öppen för alla elever och ämnen.

Kontakta gärna medlem@rum.se om du skulle ha några frågor.

X