RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Bidragsregler

Utöver det föreningsbidrag som alla RUM-föreningar får årligen är det möjligt att söka bidrag från den regionala distriktsstyrelsen. Dessa ansökningar kan göras via de formulär som (snart!) finns på hemsidan eller skickas direkt till distriktsstyrelsen via uppsala@rum.se. Varje ansökan prövas av styrelsen och behandlas inom en månad av att den inkommit. För att vara behörig att söka bidrag ska medlemmen/föreningen vara medlem i Uppsaladistriktet och maximalt kan en förening söka bidrag för 20 000 kronor/år. Ansökan för ett evenemang får gärna skickas innan aktiviteten påbörjas, men i regel sker utbetalning alltid efter avslutad aktivitet, då alla utlägg har redovisats. Önskemål om utbetalning i förskott måste i sådana fall framkomma i ansökan.

 

Kategorier

 

Vi uppmanar er också att söka bidrag genom Kulturens Bildningsverksamhet (länk nedan) när det är möjligt.

Kulturens Bildningsverksamhet

X