RUM:s teckning
i

Kristi himmelfärds dag

Torsdag 13 maj är röd dag, därför stänger växeln redan klockan 12.00 onsdag 12 maj. Kansliet och växeln håller sedan stängt torsdag 13 maj och fredag 14 maj.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Martin Lindberg

Ordförande

Telefon: 076-769 97 68

E-post: martin.lindberg@rum.se

Karl-Fredrik Kylesten

Kassör

Telefon: 070-667 10 22

E-post: karlfredrik.kylesten@rum.se

Ville Fontell

Sekreterare

Telefon: 076-162 68 37

E-post: ville.fontell@rum.se

Marianne Hallonsten

Ledamot

E-post: marianne.hallonsten@rum.se

Sarah Bergström

Ledamot

E-post: sarah.bergström@rum.se

Rasmus Eriksson

Ledamot

Telefon: 072-313 32 16

E-post: rasmus.eriksson@rum.se

Hulda Almkvist

Ledamot

Telefon: 072-551 15 11

E-post: hulda.almkvist@rum.se

X