RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Martin Lindberg

Ordförande

Telefon: 076-769 97 68

E-post: martin.lindberg@rum.se

Karl-Fredrik Kylesten

Kassör

Telefon: 070-667 10 22

E-post: karlfredrik.kylesten@rum.se

Ville Fontell

Sekreterare

Telefon: 076-162 68 37

E-post: ville.fontell@rum.se

Marianne Hallonsten

Ledamot

E-post: marianne.hallonsten@rum.se

Sarah Bergström

Ledamot

E-post: sarah.bergström@rum.se

Rasmus Eriksson

Ledamot

Telefon: 072-313 32 16

E-post: rasmus.eriksson@rum.se

Hulda Almkvist

Ledamot

Telefon: 072-551 15 11

E-post: hulda.almkvist@rum.se

X