RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Framtidens Musikpris prisceremoni kommer göras digitalt och har flyttats fram till 17 september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

Kansliet och växeln har sommarstängt 1-31 juli, men ni kan fortfarande maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Martin Lindberg

Ordförande

Telefon: 076-769 97 68

E-post: martin.lindberg@rum.se

Kristoffer Ley

Sekreterare

Telefon: 076-113 40 07

E-post: kristoffer.ley@rum.se

Karl-Fredrik Kylesten

Kassör

Telefon: 070-667 10 22

E-post: karlfredrik.kylesten@rum.se

Rasmus Eriksson

Ledamot

Telefon: 072-313 32 16

E-post: rasmus.eriksson@rum.se

Hulda Almkvist

Ledamot

Telefon: 072-551 15 11

E-post: hulda.almkvist@rum.se

Ville Fontell

Ledamot

Telefon: 076-162 68 37

E-post: ville.fontell@rum.se

Johan Tjäder

Ledamot

Telefon: 070-309 01 84

E-post: johan.tjader@rum.se

X