RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Handlingar 2020

Verksamhetsplan 2020

Resultatrapport_2019

Verksamhetsberättelse 2019 Uppsala

Prop nya stadgar

Budget 2020

Dagordning

Balansrapport_2019

X